Customer Hotline
0599-3512888
Fu Jing Bao Communication Technology Co., Ltd.

Address: Xiaoqiao Industrial Zone, Jian'ou City, Fujian Province
Tel:0599-3512888
Fax:0599-3512999
E-mail:fjbwl@163.com